PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over ons privacybeleid met betrekking tot ons online en offline platform. Wanneer u een formulier invult, een e-mail stuurt of een offerte aanvraagt zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verwerken. Ons doel hiervan is om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. In deze Privacyverklaring zullen wij toelichten welke informatie wij over u verzamelen, hoe deze informatie gebruikt wordt en hoe u uw persoonsgegevens kunt controleren of verwijderen. Als onderdeel van de Hitma Groep B.V. houden wij als Efcon Water B.V. dezelfde richtlijnen aan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, interessegebied binnen ons bedrijf, functie, bedrijfsgegevens, etc. Deze gegevens ontvangen wij wanneer u een formulier invult, een chat begint, een brief of e-mail stuurt of met onze werknemers belt. Ook wanneer u één van onze websites bezoekt verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle mensen met wie wij contact hebben of onze website bezoeken kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn voornamelijk (mogelijke) klanten van Efcon Water BV. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van leveranciers, business partners en sollicitanten. *Wanneer u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de AVG verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dan deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven zodat zij weten hoe Efcon Water met hun persoonsgegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Efcon Water B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Voornamelijk in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij u van passende informatie kunnen voorzien nadat u heeft aangegeven deze wenst te ontvangen. Denk hierbij aan offertes of brochures.
 • Onze financiële afdeling gebruikt uw persoonsgegevens zodat wij uw betalingen zo goed mogelijk kunnen verwerken.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens voor interne analyses.
 • Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties. Denk hierbij aan uw e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze activiteiten afstemmen op uw behoeften.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens om telefonisch contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens om u te infomeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens om goederen en diensten bij u af te leveren indien dit nodig is.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Voor de doeleinden waarvoor Efcon Water B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ons moederbedrijf Hitma Groep B.V. en mogelijk enkele zusterbedrijven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Efcon Water B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@efconwater.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Efcon Water B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

Wat doen wij bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan Efcon Water B.V. uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers van Efcon Water B.V. die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. 

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij Efcon Water B.V. in goede handen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@efconwater.com. Efcon Water B.V. behoudt zich het recht deze privacyverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.

Laatste update: oktober 2022

 

Cookieverklaring

Met deze cookieverklaring willen wij u informeren over de cookies die kunnen worden geplaatst wanneer u gebruikmaakt van onze online platformen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die opgeslagen kunnen worden op uw computer of op een ander apparaat. Wanneer een cookie is opgeslagen, verzendt uw apparaat de gegevens uit dat bestand terug naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Hierdoor wordt uw apparaat herkend. De geplaatste cookies blijven een beperkte periode geldig vanaf het moment dat ze op een apparaat worden geplaatst. Voor sommige cookies is de geldigheidsduur beperkt tot de browsersessie, andere cookies blijven opgeslagen op het apparaat voor een langere periode.
De persoonlijke gegevens die wij met behulp van cookies vergaren worden door ons verwerkt conform onze Privacyverklaring, tenzij deze Cookieverklaring anders aangeeft.

Cookies die wij gebruiken op onze online platformen
Cookies waar wij gebruik van maken kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

 1. Essentiële cookies
  Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze online platformen of bepaalde onderdelen daarvan. Deze cookies worden geplaatst als u een bezoek brengt aan onze website of een onderdeel ervan gebruikt.
 2. Functionele cookies
  Het verschil tussen essentiële en functionele cookies is dat essentiële cookies strikt noodzakelijk zijn. Functionele cookies zijn dat niet. Maar omdat deze cookies gericht zijn op het optimaliseren van diverse functionaliteiten, heeft dit een positief effect op uw online ervaring.
 3. Analytische cookies
  De analytische cookies registeren bezoeken en voorkeuren van bezoekers van onze website. Deze informatie verzamelen wij om het gebruik van de website te analyseren.

Efcon Water B.V. maakt gebruik van de volgende analytische cookies

Google Analytics
Deze meet geanonimiseerd bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave waardoor Efcon Water B.V. de effectiviteit van haar website kan meten en verbeteren.

YouTube
Wanneer er een ingesloten video op de Efcon Water B.V. website wordt afgespeeld of wordt doorgeklikt naar YouTube zelf meet deze anoniem o.a. afspeelmoment, duur, doorklik, etc.

Active Campaign
Active Campaign is een e-mailmarketing en marketing automation tool om effectievere e-mailcampagnes te kunnen doen en gedetailleerde informatie over de Efcon Water B.V. bezoekers te vergaren qua interesse in het Efcon Water B.V. assortiment.

Efcon Water B.V. maakt gebruik van de volgende functionele cookies
Cookie melding zelf
Deze onthoudt Efcon Water B.V. breed dat een bezoeker de cookie melding expliciet heeft weggeklikt en dat deze dan ook niet meer getoond word.

Google tag manager
Dit is een dienst van Google voor Efcon Water B.V. voor het ophalen van data uit de diverse geplaatste cookies.

Tracking
Geplaatste cookies worden enkel gebruikt binnen de Efcon Water B.V. website, bij het verlaten van de Efcon Water B.V. website stopt ook het vergaren van informatie door Efcon Water B.V., met uitzondering van Google Adwords, welke meet vanuit een zoekopdracht binnen Google of bron waarin een Google advertentie wordt getoond.

Cookie-instellingen, cookies blokkeren en verwijderen
Wanneer u gebruikmaakt van onze website gaat u automatisch akkoord met de cookies die wij gebruiken. Cookies kunt u echter wel weer verwijderen. In uw browser kunt u instellen dat bepaalde cookies niet geplaatst kunnen worden. Daarnaast kunt u ook geplaatste cookies via uw browser verwijderen.
Houd er wel rekening mee dat wanneer u via uw browser ervoor kiest om cookies te weigeren of te verwijderen, dit gevolgen zal hebben voor de essentiële cookies en de prestatiecookies. Dit kan nadelig zijn voor uw gebruikerservaring.

Efcon Water B.V. behoudt zich het recht deze cookieverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.

Laatste update: 5 april 2018