EN 16479 & EN ISO 5667 gecertificeerd

De Efcon Peristaltic Sampler is uitgerust met betrouwbare basishardware en standaardelektronica.

Hoewel het ontwerp gericht is op langdurige betrouwbare bemonstering met minimale uitval, is de onderhoudsfrequentie bij permanent gebruik absoluut hoger dan bij een vacuümmonsternemer. De peristaltische monsternemer kan monsters nemen uit een put en/of kanaal en heeft een slang met 9 mm doorlaat.

Monteer het uiteinde (inlaat) van de zuigslang op een vast representatief punt om homogeen afvalwater te bemonsteren. Zorg ervoor dat de zuigslang altijd in het afvalwater / medium uitkomt en dat de opening niet geblokkeerd is.

  • Voor de monstername zal de peristaltische pomp de aanzuig leiding schoonblazen om een zo homogeen mogelijk sample te nemen en verstoppingen te verwijderen.
  • De peristaltisch pomp zal van draairichting veranderen en het sample gaan opzuigen tot aan het medium sensor. Mocht er geen medium gemeten worden zal dit een foutief sample leiden.
  • Hierna draait de pomp nog een stuk verder en het sample valt in de container.
  • De draairichting verandert waardoor de pomp het overtollige medium zal verwijderen.

Let op!
Niet toegestaan ​​voor facturatie in Nederland! 
Een peristaltische monsternemer heeft een regelmatige reiniging van de monsternameslang en waterniveaudetector nodig.

  • Maximale zuighoogte: 8 meter
  • Maximale zuiglengte: 30 meter

De contactniveau-indicator werkt op een minimale afvalwatergeleiding van 50 µs. Wanneer de geleidbaarheid te diep zakt (in het geval van demi of zuiver regenwater), kan een optionele capaciteitsschakelaar worden toegevoegd om een ​​volledig functionerend niveaudetectiesysteem te creëren.

Download hier de flyer