Dit is een automatische monsternemer met vast volume voor gebruik op 100% gevulde en onder druk staande effluentleidingen. Het medium moet vloeibaar zijn en vrij van lucht en/of harde vaste stoffen.

De Efcon In-line sampler kan worden aangepast voor het nemen van 10, 25 en 50 ml samples uit een drukleiding. De In-line samplers kan voor PE, PVC en RVS leidingen gebruikt worden met een minimale diameter van 80 mm, waarbij de sampler met een zadel klem (PE) of een las fitting aan de leiding zal worden verbonden. Bij leidingen met een kleinere diameter dient een speciale fitting besteld te worden.

  • In rust zal de plunjer van de In-line sampler binnen in zijn RVS omhulsel zitten met de monstername opening boven de leiding die naar de monstername kast loopt.
  • Door perslucht zal de plunjer binnen de drukleiding schieten, waarna de monstername opening zich met het medium zal vullen.
  • Na een aantal seconden zal de plunjer zich terugtrekken, waarbij de gevulde monstername opening zich door zwaartekracht zal legen in de leiding die naar de monstername kast loopt.

De Efcon In-line monsternemer is ontworpen voor bemonstering van ruw afvalwater en werkt met een maximale procesdruk van 2,5 bar en optioneel tot 5 bar. Deze bemonsteringsmethode voldoet aan EN ISO 5667-2, EN ISO 5667-10 en NEN 6600-1 en is uitgerust met een pneumatische aandrijving (6-8 bar).

Download hier de flyer